polityka prywatności

Administratorem Twoich danych jest: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu(dalej CSD). Nasza siedziba znajduje się pod adresem ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań. Skontaktować się z nami można za pomocą telefonu: 61 646 44 70 faxu: 61 646 44 72 oraz poczty e-mail: sekretariat@csdpoznan.pl, dodatkowe informację można uzyskać przez stronę internetową www.csdpoznan.pl.

Naszym inspektorem ochrony danych osobowych jest Cezary Sadowski. Można się z nim skontaktować przy pomocy adresu e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych:

  1. Rekrutacja i zatrudnienie pracowników etatowych i współpracowników
  2. Współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług, dostaw, itp.
  3. Organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych dla dzieci i dorosłych.
  4. Udział w projektach unijnych.
  5. Sprzedaż wydawnictw, materiałów reklamowych i innych związanych z działalnością CSD.
  6. Monitorowanie ruchu osób odwiedzających strony internetowe oraz portale społecznościowe.

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, ustawa o rachunkowości, statut CSD, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach (windykacja, monitorowanie ruchu na terenie instytucji) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Nie podanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

Odbiorcami danych osobowych są:

  1. Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej.
  2. Firmy świadczące usługi, a w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, obsługi medycznej, rekreacyjnej, serwisu urządzeń, organizowania imprez.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV przez okres rekrutacji. Pozostałe informacje zgodnie z wewnętrzną instrukcją przechowania dokumentów izapisów, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

Osoby podające naszej firmie swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nasza instytucja nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.

newsletter

Chcesz wiedzieć co u nas? Zapisz się do newslettera!

Do poruszania się po elementach z listy autouzupełnienia koszystaj ze sztrzałek w dół i w górę, wybór zatwierdź enterem

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (klauzula informacyjna). * Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).